§1
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Veeneo S.C. Alicja Lisowski, Arkadiusz Lisowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP.: 697 228 63 00, REGON: 301537098 prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki poprzez stronę www.atmosphere.band/sklep (dalej zwaną też „Sklepem”).

§2
1. Za „Towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się multimedia, muzykę, zamówienie których realizowane jest tradycyjnie: wysyłane do punktu odbioru osobistego, Pocztą Polską lub kurierem.

2. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, dokonującą zakupów na www.atmosphere.band/sklep.

§3
1. Klient wybiera Towar z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej www.atmosphere.band/sklep i składa zamówienie korzystając z wyżej wymienionej strony internetowej.

§4
1. Cena Towaru wyświetlana przy zamówieniu nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego Towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena Towaru i opłata za przesyłkę.

§5
1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o Towarach odpowiadały rzeczywistości.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian cen.

§6
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informację o przyjęciu zamówienia,
oraz:
a) w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy – wpływ całej należnej kwoty ceny na rachunek bankowy Veeneo S.C. Alicja Lisowski, Arkadiusz Lisowski.
b) w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przy użyciu szybkich płatności internetowych – otrzymanie powiadomienia o rejestracji płatności w systemie operatora.

§7
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić www.atmosphere.band/sklep za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@atmosphere.band

§8
1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów.

§9
O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego Towaru Sklep powiadamia za pomocą poczty elektronicznej.

§10
Zamówienie na Towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy opisie każdego Towaru, powiększonej o czas dostawy.

§11
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z danymi i na adres odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej).

§12
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, z wyłączeniem możliwości dokonania takiej zmiany, jeśli nie jest ona możliwa ze względów technicznych. 

§13
1. www.atmosphere.band/sklep oferuje poniższe formy płatności:

a) przelewem (tradycyjnym) – Towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za Towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego Dnia Roboczego po dokonaniu przelewu).
Numer rachunku bankowego Veeneo S.C. Alicja Lisowski, Arkadiusz Lisowski podany jest na stronie internetowej.

b) kartą płatniczą/kredytową – Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po udanej autoryzacji karty płatniczej/kredytowej

c) PayPal – Towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu od PayPal, że cała należność za Towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona

d) przelewem online dokonanym za pośrednictwem operatora szybkich płatności – Towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu od operatora szybkich płatności), że cała należność za Towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona na rachunek bankowy Veeneo S.C. Alicja Lisowski, Arkadiusz Lisowski

e) Blikiem – Towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu od operatora szybkich płatności, że cała należność za Towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona na rachunek bankowy Veeneo S.C. Alicja Lisowski, Arkadiusz Lisowski

f) płatnością za pośrednictwem operatora płatności odroczonych – Towar zostanie wysłany po otrzymaniu od operatora potwierdzenia rejestracji zamówienia w systemie operatora

§14
1. Każdy Klient na dowód zakupu Towaru otrzymuje od Veeneo S.C. Alicja Lisowski, Arkadiusz Lisowski fakturę lub paragon.

§15
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony Towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Dla ulepszenia procedury do zwracanego Towaru należy dołączyć numer zamówienia.

2. Klient płaci za odesłanie Towaru do Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru.

3. Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie Towaru.

§16
1. Sklep wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad (rękojmia).
 zawarciem umowy.

§17
1. W przypadku reklamacji Towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego Towaru do Sklepu. Sklep Atmopshere.band nie przyjmuje jednak przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.

§18
1. Zgromadzone przez Veeneo S.C. Alicja Lisowski, Arkadiusz Lisowski dane osobowe Klientów podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych www.atmosphere.band/sklep jest Veeneo S.C. Alicja Lisowski, Arkadiusz Lisowski posługujący się adresem e-mail: kontakt@atmosphere.band

3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień.

4. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy.

8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne w celu składania zamówień.

§19
Kontakt ze Sklepem:
1. Adres Sprzedawcy: ul. Zamenhofa 21/9, 64-100 Leszno
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@atmosphere.band
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 697 967 303
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 4084 9408
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-18:00

Regulamin ważny od 18.04.2023 r.

Scroll to Top
Ta strona korzysta z plików cookies i musisz o tym wiedzieć. Możesz zgodzić się lub nie. Bez zgody niektóre elementy strony nie bedą mogły działać poprawnie.   
Privacidad